Andra Gröna

Grön Ungdom Jönköpings län
Frida Hagård, fridahagard@gmail.com

Gröna Studenter Jönköping
Unni Logård, 0734-13 88 29